Διαδικτυακή Γεωγραφική Εφαρμογή Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα:

Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή, αναπτύχθηκε από την a little map και απεικονίζει τις γεωγραφικές θέσεις Ρώσων πεσόντων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η εφαρμογή βασίζεται σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και είναι μεταφρασμένη σε ελληνικά και ρώσικα.

Ελληνική έκδοση

Ρώσικη έκδοση